Wiosna dla Poziom7

Wiosenne miesiące to pracowity okres dla firmy Poziom7, skutkujący nowościami w zakresie rozwoju platformy telekomunikacyjnej. Aplikacja PBXVisor otrzymała nowe funkcjonalności i dodatkowe możliwości analizy danych taryfikacyjnych. Wprowadzono możliwośc limitowania połączeń do ustalonej wartości dla wirtualnych central, a także wdrożono obsługę nowych modeli aparatów w systemie provisioningu. Aplikacja OpenCC uzyskała funkcję dystrybucji raportów oraz nowy, wygodniejszy panel konfiguracyjny. W sumie wdrożono ponad 80 poprawek oraz rozszerzeń funkcjonalności.

Ostatnie miesiące to również nowe wdrożenia i nowi klienci. Centrala OpenComPBX zawitała między innymi w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie obsługuje 300 linii wewnętrznych w rozproszonej strukturze pomiędzy budynkami uczenli. Szczególnie ciekawym wiosennym projektem było dostarczenie i wdrożenie telefonii dla Miasteczka Multimedialnego Brainville w Nowym Sączu. Projekt obejmował uruchomienie platformy central wirtualnych dla 500 abonentów, integrację z istniejącymi elementami systemu telekomunikacyjnego oraz zapewnienie integracji z oprogramowaniem informatycznym obsługującym najemców MMC Brainville. Dzięki świetnej współpracy z kadrą techniczną klientów, wdrożenia przebiegły planowo i zakończyły się pełnym sukcesem.