Obecne standardy obsługi klienta wymagają nowoczesnych, wydajnych i zarządzalnych mechanizmów komunikacji z klientami. Kanał telefoniczny, to jeden z najważniejszych kanałów komunikacyjnych, przy użyciu którego klient wyrabia sobie własną opinię na temat funkcjonowania Twojego biznesu. Niezależnie od rodzaju prowadzonego biznesu, na jakość obsługi wpływ będzie miał komfortowy i bezstresowy dostęp do profesjonalnego konsultanta. Zapewnienie tego warunku pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta, a tym samym dobrego postrzegania Twojej marki.

OpenCC to specjalizowana platforma bazująca na technologii OpenCom, wspomagająca pracę grupy konsultantów.

Screen Shot 2013-02-26 at 09.54.23


– obsługa nieograniczonej liczby agentów – skalowanie systemu
– kolejkowanie połączeń
– obsługa wielu kolejek
– różne strategie przydzielania połączeń do konsultantów
– podkład dźwiękowy w oczekiwaniu na połączenie
– komunikaty głoswe informujące o długości kolejki oraz przewidywanym czasie oczekiwania
– możliwość integracji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi: raportowanie połączeń, identyfikacja klienta itp.
– możliwość logowania/wylogowania konsultantów z kolejki za pomocą API
– aplikacja zarządzająca, udostępniająca zestaw graficznych analiz wraz z możliwością eksportu danych
– wbudowany wielojęzyczny syntezator mowy
– menu głosowe powalające na budowanie zaawansowanych drzew IVR


Prezentacja informacji o stanie kolejki w trybie rzeczywistym:
– ilość konsultantów zalogowanych/wolnych,
– szczegółowe informacje o stanie kolejki w bieżącym dniu (ilości i czasy połączeń, średnie, sumy).Prezentacja informacji o stanie konsultantów w trybie rzeczywistym:
– stan konsultantów, bieżące rozmowy ilości połączeń odebranych,
– graficzne porównanie wyników konsultantów,
– możliwość zalogowania/wylogowania/zawieszenia konsultanta w kolejce.Statystyki konsultantów w wybranym zakresie czasowym:
– wykresy graficzne definiowanych przedziałach czasowych,
– wykresy ilości połączeń odebranych/nieodebranych/średnie czasy rozmów.Statystyki kolejek w przedziałach czasowych:
– wykresy ilości połączeń odebranych/nieodebranych,
– wykresy czasów połączeń min/max/średnia,
– wykresy czasów oczekiwania na połączenie z konsultantem min/max/średnia,
– wykres liniowy dostępności konsultantów i ilości połączeń w kolejce w funkcji czasu.
Na dostarczoną platformę komunikacyjną OpenComPBX ContactCenter udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis i wsparcie techniczne 24 godziny na dobę.