Systemy Contact Center i IVR

OpenCC – Sprawne zarządzanie infolinią

sprawne zarządzanie

OpenCC

Obecne standardy obsługi klienta wymagają nowoczesnych, wydajnych i zarządzalnych mechanizmów komunikacji z klientami. Kanał telefoniczny, to jeden z najważniejszych kanałów komunikacyjnych, przy użyciu którego klient wyrabia sobie własną opinię na temat funkcjonowania Twojego biznesu. Niezależnie od rodzaju prowadzonego biznesu, na jakość obsługi wpływ będzie miał komfortowy i bezstresowy dostęp do profesjonalnego konsultanta. Zapewnienie tego warunku pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta, a tym samym dobrego postrzegania Twojej marki.

OpenCC to specjalizowana platforma bazująca na technologii OpenCom, wspomagająca pracę grupy konsultantów.

 • Najważniejsze cechy
 • Wizualizacja OpenCC
 • obsługa nieograniczonej liczby agentów
 • skalowanie systemu
 • kolejkowanie połączeń
 • obsługa wielu kolejek
 • różne strategie przydzielania połączeń do konsultantów
 • podkład dźwiękowy w oczekiwaniu na połączenie
 • komunikaty głoswe informujące o długości kolejki oraz przewidywanym czasie oczekiwania
 • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi: raportowanie połączeń, identyfikacja klienta itp.
 • możliwość logowania/wylogowania konsultantów z kolejki za pomocą API
 • aplikacja zarządzająca, udostępniająca zestaw graficznych analiz wraz z możliwością eksportu danych
 • wbudowany wielojęzyczny syntezator mowy
 • menu głosowe powalające na budowanie zaawansowanych drzew IVR

Prezentacja informacji o stanie kolejki w trybie rzeczywistym:

 • ilość konsultantów zalogowanych/wolnych,
 • szczegółowe informacje o stanie kolejki w bieżącym dniu (ilości i czasy połączeń, średnie, sumy).

Prezentacja informacji o stanie konsultantów w trybie rzeczywistym:

 • stan konsultantów, bieżące rozmowy ilości połączeń odebranych,
 • graficzne porównanie wyników konsultantów,
 • możliwość zalogowania/wylogowania/zawieszenia konsultanta w kolejce.

Statystyki konsultantów w wybranym zakresie czasowym:

 • wykresy graficzne definiowanych przedziałach czasowych,
 • wykresy ilości połączeń odebranych/nieodebranych/średnie czasy rozmów.

Statystyki kolejek w przedziałach czasowych:

 • wykresy ilości połączeń odebranych/nieodebranych,
 • wykresy czasów połączeń min/max/średnia,
 • wykresy czasów oczekiwania na połączenie z konsultantem min/max/średnia,
 • wykres liniowy dostępności konsultantów i ilości połączeń w kolejce w funkcji czasu.