POZIOM 7 G. Iwaniec S. Bober Spółka Jawna

ul. Witolda Rogoyskiego 2
33-100 Tarnów

tel. +48 14 656 03 70
fax +48 14 655 07 97

e-mail: info@poziom7.pl

NIP: 8733249768
REGON: 122588993

KRS: 0000422744, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: 10280

Nr konta bankowego: 33 1140 2004 0000 3702 7426 2658