Rozwój rynku telekomunikacyjnego spowodował, że tradycyjna centrala telefoniczna coraz częściej jest zastępowana centralą telefoniczną VoIP. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż centrala telefoniczna VoIP działa w obrębie infrastruktury IP – terminale abonenckie nie wymagają dedykowanej sieci przewodów a to obniża koszty wdrożenia i utrzymania. W erze globalizacji oraz Internetu, gro firm posiada rozproszoną strukturę terytorialną. W takiej strukturze tylko centrala VoIP pozwala zapewnić wszystkim abonentom jednorodny system komunikacji.

Kolejną korzyścią wynikającą z samej budowy central telefonicznych VoIP jest bardzo duża wydajność i niezawodność. Centrale telefoniczne VoIP nie posiadają pola komutacyjnego, rozbudowanych układów elektronicznych, translacji abonenckich, które są podatne na uszkodzenia spowodowane przepięciami. Centrala telefoniczna VoIP to także nowe usługi (fax2mail, mail2fax, wideo rozmowy, synteza mowy…) oraz łatwa możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi (oprogramowaniem CRM, bazami danych…).

Na rynku telekomunikacyjnym dostępna jest bogata oferta terminali abonenckich, które współpracują z centralami VoIP. Są to bramy analogowe, obsługujące tradycyjne telefony, aparaty IP podstawowe, sekretarskie czy VIP, aparaty bezprzewodowe DECT lub WiFi. Ponadto abonenci centrali VoIP mogą korzystać z aplikacji typu softphone na komputerach lub urządzeniach mobilnych.
Operatorzy telekomunikacyjny reagując na potrzeby rynku, udostępniają usługi głosowe poprzez łącza IP w sygnalizacji SIP, którą wspierają wszystkie centrale VoIP. Takie łącze nie wymaga dodatkowych kosztów utrzymania a ponadto pozwala na zachowanie łączności nawet w przypadku przeniesienia centrali VoIP do innej lokalizacji.

Screen Shot 2013-02-26 at 11.25.48

Platforma komunikacyjna IP-PBX – OpenComPBX dla średniego i dużego biznesu, zapewnia komunikację wewnętrzną w firmie. Dzięki wykorzystaniu technologii OpenCom, sieć telekomunikacyjna łatwo dopasowuje się do struktury firmy i może dynamicznie reagować na zachodzące zmiany.

Platforma OpenComPBX umożliwia podniesienie jakości usług analogowych do standardów technologii cyfrowej. Eliminacja analogowych maszyn faksowych, integracja danych kontaktowych, centralne książki telefoniczne, zaawansowane możliwości aranżacyjne, integracja z lokalnym systemem informatycznym – to tylko część zalet wdrożenia technologii OpenComPBX.

Platforma pozwala na prowadzenie rozmów w niespotykanej dotąd jakości HD, oraz na wykorzystanie wideotelefonów zarówno w trybie peer-to-peer, jak i w trybie wideokonferencji. Wszystkie te cechy podkreśla niezależność od fizycznej lokalizacji. Odległość przestaje mieć znaczenie – połączenie wielu oddziałów firmy, lub praca zdalna nie jest już problemem.


OpenComPBX łączy się z każdym operatorem, bramą czy terminalem:
– łącza w sygnalizacji DSS1 PRI oraz BRI
– łącza VoIP w sygnalizacji SIP oraz IAX
– terminale abonenckickie w sygnalizacji SIP, IAX
– wparcie dla terminali będących za NAT
– obsługa telefonów sekretarskich z konsolami (SIP BLF)

 

Rozmawiaj w jakości HD
Platforma OpenComPBX obsługuje kodek g722, który realizuje transmisję głosu w paśmie 7kHz – możesz usłyszeć co w trawie piszczy.

Synteza mowy
System zawiera mechanizm wielokanałowego syntezatora mowy o wysokiej jakości w języku polskim i angielskim, pozwalającym na generowanie dynamicznych zapowiedzi i reakcji w drzewach IVR.

OpenComPBX pozwala też zobaczyć
– połączenia audio i wideo pomiędzy abonentami systemu
– połączenia konferencyjne audio
– połączenia konferencyjne wideo (do dziewięciu użytkowników)

Provisioning terminali abonenckich
Oprogramowanie OpenComPBX pozwala na centralne zarządzanie konfiguracją wszystkich terminali abonenckich (bramek i telefonów VoIP).  Zalety provisioningu, to przede wszystkim łatwość i szybkość zarządzania terminalami abonenckimi, oraz utrzymanie spójności konfiguracji w całej sieci VoIP. OpenCom PBX wspiera zdaną konfigurację większość telefonów i bramek dostępnych na naszym rynku:
– Cisco/Linksys SPA3xxx,SPA5xx,SPA8xxx, SPA9xxx, PAP
– Cisco 7912
– Yealink SIP-Txx,
– Grandstream GXW4xx, GXP1xx, GXP2xx, GXV31XX
– Polycom IP 320
– Snom 370, 870
– Fanvil seria X
– HTEK UC8XX


– ogromna elastyczność w kierowaniu ruchem komutacyjnym
– kolejkowanie rozmów i mechanizmy call center
– menu głosowe pozwalające na tworzenie IVR
– pokoje konferencyjne (audio)
– mostek wideokonferencyjny
– transfer połączenia CT
– przechwytywanie połączeń CP
– połączenie oczekujące CW
– blokada prezentacji numeru CLIR
– nagrywanie rozmów REC
– implementacja własnych zapowiedzi słownych
– przeadresowanie natychmiastowe połączenia na inny numer CF
– przeadresowanie połączenia w przypadku zajętości CFB
– przeadresowanie połączenia w przypadku nieosiągalności CFU
– prezentacja numeru abonenta wywołującego CLIP
– blokada połączeń przychodzących (nie przeszkadzać) DND
– poczta głosowa z usługą wysyłania wiadomości głosowych na adres e-mail VMAIL
– dyskryminator statyczny w ruchu wychodzącym
– odbiornik i nadajnik faksów – fax2mail oraz mail2fax
– dynamiczny fax – przekazanie połączenia na odbiornik faxów DFAX
– muzyka na czekanie MusicOnHold
– wiadomości tekstowe SMS


Jeszcze nigdy konfiguracj aplatformy komunikacyjnej nie była tak prosta:
– monitoring traktów operatorskich i terminali abonenckich
– zarządzanie usługami i kontami abonenckimi
– zarządzanie traktami do operatorów nadrzędnych
– kreowanie urządzeń logicznych – kolejek, menu głosowych, grup abonenckich…
– proste kierowanie połączeniami w zależności od czasu
– zarządzanie plikami nagrań rejestratora rozmów
– implementacja własnych zapowiedzi słownych
– billing on-line
– firewall
– konfiguracja parametrów sprzętowych platformy (interfejsy sieciowe, smtp)
– backup i przywracanie konfiguracji
– wielopoziomy dostęp dla użytkowników

Screen Shot 2013-02-26 at 10.23.17


Panel abonencki to część oprogramowania PBXVisor, zapewniająca funkcjonalność CTI w systemach OpenComPBX. Za pośrednictewm panelu, abonenci uzyskują dostęp do odczytu informacji o stanie aparatu, kolejek, połączeń, billingów, a także do konfiguracji parametrów oraz wykonywaniu operacji połączeń i transferów.  Dzięki modularnej budowie,  panel umożliwia łatwą konfigurację wyglądu i zakresu  funkcjonalności, oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Po odpowiedniej konfiguracji panel może służyć jako zaawansowana konsola systemowa dla operatora centrali, pulpit informacyjny dla operatora ContactCenter lub konfigurator usług abonenta.

Aplikacja oparta jest na technologii Web, tak więc umożliwia łatwy dostęp z dowolnego komputera, tabletu, telefonu z zainstalowaną przeglądarką HTML5 oraz dostępem do internetu. Łatwo wyobrazić sobie korzyści z możliwości włączenia przeadresowania telefonu na komórkę lub wysłania faksu będąc poza biurem.

 

Zrzut ekranu z 2013-07-03 14:18:57

W skład panelu wchodzą moduły:

  • Dialer

Moduł dialera pozwala na wprowadzanie numeru telefonu z poziomu klawiatury ekranowej, lub poprzez kopiowanie i wklejanie numeru bezpośrednio do okienka dialogowego. Rozwiązanie takie ułatwia zestawianie połączeń w przypadku operowania listami numerów zapisanymi w komputerze i eliminuje konieczność przepisywania numeru na klawiaturze telefonu.

  • Konsola

Moduł konsoli odpowiada fizycznym konsolom aparatów systemowych. Pojedyncza konsola umożliwia skonfigurowanie do 20 numerów wewnętrznych, których stan będzie sygnalizowany za pomocą kontrolek. Dodatkowo kliknięcie na wybraną pozycję konsoli umożliwi zestawienie połączenia, lub wykonania transferu w trakcie rozmowy. Aplikacja umożliwia wstawianie wielu konsol, umożliwiając tym samym rozbudowę ilości monitorowanych telefonów.

  • Billing

Moduł billingu umożliwia podgląd połączeń wychodzących i przychodzących zalogowanego abonenta, a także daje dostęp do danych archiwalnych. Moduł działa dynamicznie, więc po każdej zakończonej rozmowie pojawia się informacja o wykonanym połączeniu

  • Kolejka

Moduł kolejek jest narzędziem dla agentów pracujących w grupach roboczych. Moduł umożliwia zalogowanie lub wylogowanie agenta z kolejki, oraz zatrzymanie przyjmowania połączeń – pauza. Pola informacyjne wyświeltają ilość odebranych połączeń, a także ilość połączeń oczekujących w danej chwili na połączenie z operatorem. Dodatkowa lista wyświetla ostatnio odebrane połączenia z informacją o czasie trwania rozmowy oraz pozycji rozmówcy w kolejce.  Pojedynczy moduł prezentuje informacje o jednej kolejce, jednak aplikacja umożliwia dodawanie wielu modułów dla różnych kolejek.

  • Faks

Moduł faksu umożliwia nadawanie faksów bezpośrednio z komputera abonenta. Po wpisaniu numeru faksu docelowego, oraz załadowaniu na serwer pliku faksu w formacie PDF, abonent otrzymuje informację na podany adres e-mail o stanie zatania i statusie wysyłki.

  • Usługi Abonenckie

Moduł usług pozwala na konfigurację usług abonenckich centrali PBX. Konfiguracja obejmuje wszystkie typy przeadresowań, usługi DND, CLIR, włączanie faksu na żądanie oraz maszyny faksowej, a także włączenie nagrywania wszystkich rozmów abonenta.

  • Pokoje konferencyjne

Moduł pokoju konferencyjnego pozwala na utrzymanie kontroli w trakcie trwania konferencji. Administrator z poziomu panelu może konfigurować parametry dostępowe konferencji, udzielać głosu uczestnikom konferencji, wyciszać lub usuwać  osoby z pokoju.

Aplikacja panelu umożliwia łatwą aranżację modułów na powierzchni wirtualnego pulpitu w taki sposób, aby użytkownik mógł łatwo dostosować wygląd i funkcjonalność do własnych potrzeb. Znakomicie pracuje również z ekranami dotykowymi, dzięki czemu prosty tablet można przekształcić w zaawansowane centrum dyspozytorskie z wieloma konsolami systemowymi, a wykonanie przeadresowania z poziomu telefonu komórkowego nie będzie  żadnym problemem.


Seria OpenComPBX jest dedykowana dla większych podmiotów – od 80 do 4000 abonentów. Platformą sprzętową są wydajne serwery Dell w obudowie typu RACK.


Na dostarczoną platformę komunikacyjną OpenComPBX udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis i wsparcie techniczne 24 godziny na dobę.