Kto dzwoni?

Usługa CallerID, pozwalająca na wyświetlanie numeru dzwoniącego, to jedna z podstawowych usług dostępna w sieciach telekomunikacyjnych. Jej hostoria sięga telefonii analogowej, w której za pomocą protokołu FSK wysyłana była informacja o numerze abonenta inicjującego połączenie. Sieci cyfrowe przyniosły nowe możliwości, pozwalając na przesyłanie nie tylko numeru, ale i nazwy alfanumerycznej dzwoniącego. Oczywiście w sieciach publicznych taka informacja nie jest przesyłana, a usługa sprawdzała się głównie w systemach PBX, gdzie każdy z abonentów mógł mieć przyporządkowany swój opis. Prezentowanie nazwy abonenta oprócz jego numeru znacznie podnosiło komfort korzystania z telefonii, jednak dotyczyło tylko połączeń w obrębie centrali PBX. Pojawiła się zatem idea, aby na podstawie numeru dzwoniącego rozpoznawać połączenia przychpdzące spoza lokalnej centrali. Realizację pomysłu można oprzeć na dwóch wariantach: Budowy bazy danych z numerami abonentów PSTN, lub wykorzystaniu publicznych informacji dostępnych w sieci Internet.
Pierwszy wariant z przyczyn oczywistych jest bardzo trudny do realizacji, za to przeszukiwanie publicznych danych przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów na podstawie numeru telefonu wydawał się opcją bardzo obiecującą.

Na bazie prac nad algorytmami wyszukującymi, stworzyliśmy nową usługę o nazwie PublicCallerID. Dzięki niej centrala OpenComPBX pozwala na prezentowanie nazwy abonenta dzwoniącego. Oczywiście dostępność opisu uzależniona jest od tego, czy abonent udostępnił informację o swoim numerze telefonu w publicznej przestrzeni sieciowej – na stronach WWW, w katalogach branżowych lub w portalach informacyjnych. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, na chwilę obecną wyszukiwanie odbywa się tylko w obszarze biznesowym i tylko w zakresie danych udostępnionych publicznie.

Usługa jest cały czas testowana i rozwijana, a abonenci central OpenComPBX, w tym również abonenci CloudPBX, mogą już dziś cieszyć się prezentacją dzwoniącego.