Platforma wirtualnych central PBX

konsolidacja i skalowalność

PBXServer

Funkcjonalność wielu central IP-PBX na jednej platformie komunikacyjnej. PBXSerwer to nowe rozwiązanie na rynku telekomunikacyjnym, umożliwiające budowanie wirtualnych central IP-PBX na jednej, skalowalnej platfromie sprzętowej. Każda instancja PBX – centrala IP-PBX – jest niezależną centralą IP, z własnym, dowolnie zdefiniowanym zakresem numeracyjnym, własnymi traktami IP i urządzeniami abonenckimi. Każda wirtualna centrala IP-PBX ma własny panel zarządzający i pełną separację indywidualnych danych (abonenci, menu głosowe, kolejki, kierowanie ruchem, billingi, nagrania, zapowiedzi…).

 • Najważniejsze cechy
 • Usługi PBX
 • PBXVisor

Dzięki zastosowaniu koncentratora ruchu, centrale IP mogą współdzielić trakty PSTN oraz komunikować się pomiędzy sobą. Wszystkie te cechy powodują, że rozwiązanie znakomicie sprawdza się w biurowcach, galeriach handlowych oraz firmach, które dzierżawią najemcom usługę telekomuniacyjną. PBXSerwer z niezależnymi centralami IP znajduje również zastosowanie w dużych, wieloodziałowych firmach i instytucjach, które wymagają separacji komunikacyjnej podległych jednostek.

 • niezależna numeracja abonencka pomiędzy wirtualnymi centralami IP-PBX
 • pełen dostęp użytkownika do danych i konfiguracji w obrębie swojego PBX-a
 • wykonywanie kopii zapasowej oraz przywracanie z kopii każdej centrali IP-PBX
 • wielopoziomowy dostęp dla użytkowników
 • wygodne zarządzanie użytkownikami i PBX-ami
 • obsługa aparatów sekretarskich z konsolami (BLF)
 • firewall

 

 • ogromna elastyczność w kierowaniu ruchem komutacyjnym
 • kolejkowanie rozmów i mechanizmy call centerUsługi PBX
 • menu głosowe pozwalające na tworzenie drzew IVR
 • transfer połączenia CT
 • przechwytywanie połączeń CP
 • połączenie oczekujące CW
 • blokada prezentacji numeru CLIR
 • nagrywanie rozmów REC
 • implementacja własnych zapowiedzi słownych
 • wielokoanałowy syntezator mowy
 • przeadresowanie natychmiastowe połączenia na inny numer CF
 • przeadresowanie połączenia w przypadku zajętości CFB
 • przeadresowanie połączenia w przypadku nieosiągalności CFU
 • prezentacja numeru abonenta wywołującego CLIP
 • blokada połączeń przychodzących (nie przeszkadzać) DND
 • poczta głosowa z usługą wysyłania wiadomości głosowych na adres e-mail VMAIL
 • dyskryminator statyczny w ruchu wychodzącym
 • odbiornik i nadajnik faksów – fax2mail oraz web2fax
 • dynamiczny fax – przekazanie połączenia na odbiornik faxów DFAX
 • obsługa wiadomości SMS pomiędzy abonentami systemu
 • muzyka na czekanie MusicOnHold
 • wsparcie dla BLF – obsługa telefonów z konsolami

PBXVisor to aplikacja do zarządzania centralą OpenComPBX. Jeszcze nigdy konfiguracja platformy komunikacyjnej nie była tak prosta:

 • monitoring traktów operatorskich i terminali abonenckich
 • zarządzanie usługami i kontami abonenckimi
 • zarządzanie traktami do operatorów nadrzędnych
 • kreowanie urządzeń logicznych – kolejek, menu głosowych, grup abonenckich…
 • proste kierowanie połączeniami w zależności od czasu
 • zarządzanie plikami nagrań rejestratora rozmów
 • implementacja własnych zapowiedzi słownych
 • billing on-line
 • firewall
 • konfiguracja parametrów sprzętowych platformy (interfejsy sieciowe, smtp)
 • backup i przywracanie konfiguracji
 • wielopoziomy dostęp dla użytkowników