Funkcjonalność wielu central IP-PBX na jednej platformie komunikacyjnej. PBXSerwer to nowe rozwiązanie na rynku telekomunikacyjnym, umożliwiające budowanie wirtualnych central IP-PBX na jednej, skalowalnej platfromie sprzętowej. Każda instancja PBX – centrala IP-PBX – jest niezależną centralą IP, z własnym, dowolnie zdefiniowanym zakresem numeracyjnym, własnymi traktami IP i urządzeniami abonenckimi. Każda wirtualna centrala IP-PBX ma własny panel zarządzający i pełną separację indywidualnych danych (abonenci, menu głosowe, kolejki, kierowanie ruchem, billingi, nagrania, zapowiedzi…).

Schemat centrali ip-pbx

Dzięki zastosowaniu koncentratora ruchu, centrale IP mogą współdzielić trakty PSTN oraz komunikować się pomiędzy sobą. Wszystkie te cechy powodują, że rozwiązanie znakomicie sprawdza się w biurowcach, galeriach handlowych oraz firmach, które dzierżawią najemcom usługę telekomuniacyjną. PBXSerwer z niezależnymi centralami IP znajduje również zastosowanie w dużych, wieloodziałowych firmach i instytucjach, które wymagają separacji komunikacyjnej podległych jednostek.

– niezależna numeracja abonencka pomiędzy wirtualnymi centralami IP-PBX
– pełen dostęp użytkownika do danych i konfiguracji w obrębie swojego PBX-a
– wykonywanie kopii zapasowej oraz przywracanie z kopii każdej centrali IP-PBX
– wielopoziomowy dostęp dla użytkowników
– wygodne zarządzanie użytkownikami i PBX-ami
– obsługa aparatów sekretarskich z konsolami (BLF)
– firewall


Centrale IP-PBX posiadają bardzo dużą funkcjonalność:

– ogromna elastyczność w kierowaniu ruchem komutacyjnym
– kolejkowanie rozmów i mechanizmy call centerUsługi PBX
– menu głosowe pozwalające na tworzenie drzew IVR
– transfer połączenia CT
– przechwytywanie połączeń CP
– połączenie oczekujące CW
– blokada prezentacji numeru CLIR
– nagrywanie rozmów REC
– implementacja własnych zapowiedzi słownych
– wielokoanałowy syntezator mowy
– przeadresowanie natychmiastowe połączenia na inny numer CF
– przeadresowanie połączenia w przypadku zajętości CFB
– przeadresowanie połączenia w przypadku nieosiągalności CFU
– prezentacja numeru abonenta wywołującego CLIP
– blokada połączeń przychodzących (nie przeszkadzać) DND
– poczta głosowa z usługą wysyłania wiadomości głosowych na adres e-mail VMAIL
– dyskryminator statyczny w ruchu wychodzącym
– odbiornik i nadajnik faksów – fax2mail oraz web2fax
– dynamiczny fax – przekazanie połączenia na odbiornik faxów DFAX
– obsługa wiadomości SMS pomiędzy abonentami systemu
– muzyka na czekanie MusicOnHold
– wsparcie dla BLF – obsługa telefonów z konsolami


Jeszcze niegdy konfiguracja platformy komunikacyjnej nie była tak prosta – wszystkie centrale IP-PBX są zarządzalne z poziomu jednej aplikacji PBXvisor:

– monitoring traktów operatorskich i terminali abonenckich
– zarządzanie usługami i kontami abonenckimi
– zarządzanie traktami do operatorów nadrzędnych
– kreowanie urządzeń logicznych – kolejek, menu głosowych, grup abonenckich…
– proste kierowanie połączeniami w zależności od czasu
– zarządzanie plikami nagrań rejestratora rozmów
– implementacja własnych zapowiedzi słownych
– billing on-line
– firewall chroniący centralę IP-PBX przed nieautoryzowanym dostępem do kont SIP i usług sieciowych
– konfiguracja parametrów sprzętowych platformy (interfejsy sieciowe, smtp)
– backup i przywracanie konfiguracji pojedynczej centrali IP-PBX
– wielopoziomy dostęp dla użytkowników

Panel abonencki dla centrali IP-PBX

 

Dodatkowym elemetnem systemu PBXVisor jest panel abonencki, który zapewnia zaawansowaną funkcjonalność CTI dla abonentów.


Na dostarczoną platformę komunikacyjną OpenCom PBXserver udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis i wsparcie techniczne.