Systemy i platformy VoIP dla operatorów

wydajność i stabilność

Platforma SoftSwitch OpenCom

Platforma komunikacyjna VoIP dużej pojemności dla operatorów telekomunikacyjnych. OpenCom to w pełni skalowalne rozwiązanie, które zastępując tradycyjną centralę operatorską, podnosi poziom usług telekomunikacyjnych na nowy, technologiczny poziom. Wykorzystanie sieci IP, która stanowi bazę transportową dla usług głosowych, pozwala na rezygnację z tradycyjnej infrastruktury miedzianej. Dzięki temu nakłady na uruchomienie operatorskiej sieci telekomunikacyjnej mogą zostać znacznie zminimalizowane.
Platforma VoIP OpenCom zapewnia pełen pakiet usług abonenckich, transmisję audio i wideo, zaawansowane możliwości aranżacyjne, oraz rozproszoną architekturę bazującą na logice sieci NGN. Technologia OpenCom i otwarta architektura systemu, umożliwiają skalowalność rozwiązania, stabilną obsługę dziesiątek tysięcy abonentów i ruchu na poziomie setek erlangów. Dodatkowe mechanizmy redundancyjne zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu VoIP.

 • Najważniejsze cechy
 • Usługi abonenckie
 • Elementy systemu
 • obsługa łączy E1 w sygnalizacji SS7, DSS1, MFC/R2
 • obsługa łączy IP w sygnalizacji SIP oraz IAX
 • wsparcie dla terminali będących za NAT
 • przenaszalność numerów
 • rejonizacja abonentów dla służb ratunkowych
 • moduł taryfikacyjny
 • obsłuka kodeków G711a, G711u, G722, G729, G726, gsm, OPUS
 • Szyfrowanie STRP, SIP/TLS
 • zestaw mechanizmów bezpieczeństwa
 • przeadresowanie natychmiastowe połączenia na inny numer CF
 • przeadresowanie połączenia na inny numer w przypadku zajętości CFB
 • przeadresowanie połączenia na inny numer w przypadku nieosiągalności CFU
 • blokada prezentacji numeru CLIR
 • prezentacja numeru abonenta wywołującego CLIP
 • połączenie oczekujące CW
 • blokada połączeń przychodzących (nie przeszkadzać) DND
 • poczta głosowa z usługą wysyłania wiadomości głosowych na adres e-mail VMAIL
 • dyskryminator statyczny w ruchu wychodzącym
 • dyskryminator dynamiczny w ruchu wychodzącym OCB-UC
 • numeracja skrócona CENTREX
 • nagrywanie rozmów REC
 • wirtualny faks Fax2Mail oraz Mail2Fax
 • dynamiczny fax - przekazanie połączenia na odbiornik faksów Forward2Fax
 • limitowanie miesięczne do ustalonej wysokości kwoty
 • limitowanie numerów premium

W zależności od liczby obsługiwanych abonentów oraz wymagań klienta, ustalamy architekturę systemu VoIP – ilość serwerów oraz pełnione przez nie funkcje. Punkt styku z siecią PSTN realizujemy w oparciu o interfejsy ze sprzętowymi tłumikami echa.

Elementem zarządzającym dla central OpenCom jest aplikacja OpenVisor która zawiera komplet narzędzi wymaganych do sprawnego administrowania kontami anonenckimi, usługami i komutacją.  Cechy aplikacji:

 • pełne możliwości aranżacyjne platformy
 • łatwe zarządzanie kontami i usługami abonenckimi
 • przeglądanie billingu i export do plików csv oraz pdf
 • graficzne statystyki zajętości łączy do operatorów nadrzędnych
 • implementacja i zarządzanie komunikatami słownymi użytkownika
 • nagrywanie rozmów, przeglądanie i filtrowanie plików z nagraniami
 • monitoring serwerów wchodzących w skład platformy
 • monitoring terminali abonenckich
 • provisioning terminali