Platforma komunikacyjna VoIP dużej pojemności dla operatorów telekomunikacyjnych. OpenCom to w pełni skalowalne rozwiązanie, które zastępując tradycyjną centralę operatorską, podnosi poziom usług telekomunikacyjnych na nowy, technologiczny poziom. Wykorzystanie sieci IP, która stanowi bazę transportową dla usług głosowych, pozwala na rezygnację z tradycyjnej infrastruktury miedzianej. Dzięki temu nakłady na uruchomienie operatorskiej sieci telekomunikacyjnej mogą zostać znacznie zminimalizowane.
Platforma VoIP OpenCom zapewnia pełen pakiet usług abonenckich, transmisję audio i wideo, zaawansowane możliwości aranżacyjne, oraz rozproszoną architekturę bazującą na logice sieci NGN. Technologia OpenCom i otwarta architektura systemu, umożliwiają skalowalność rozwiązania, stabilną obsługę dziesiątek tysięcy abonentów i ruchu na poziomie setek erlangów. Dodatkowe mechanizmy redundancyjne zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu VoIP.

Schemat działania VoIP


– obsługa łączy E1 w sygnalizacji SS7, DSS1, MFC/R2
– obsługa łączy IP w sygnalizacji SIP oraz IAX
– konta abonenckie w sygnalizacji SIP, IAX, MGCP
– wsparcie dla terminali będących za NAT
– przenaszalność numerów
– rejonizacja abonentów dla służb ratunkowych


– przeadresowanie natychmiastowe połączenia na inny numer CF
– przeadresowanie połączenia na inny numer w przypadku zajętości CFB
– przeadresowanie połączenia na inny numer w przypadku nieosiągalności CFU
– blokada prezentacji numeru CLIR
– prezentacja numeru abonenta wywołującego CLIP
– połączenie oczekujące CW
– blokada połączeń przychodzących (nie przeszkadzać) DND
– poczta głosowa z usługą wysyłania wiadomości głosowych na adres e-mail VMAIL
– dyskryminator statyczny w ruchu wychodzącym
– dyskryminator dynamiczny w ruchu wychodzącym OCB-UC
– numeracja skrócona CENTREX
– nagrywanie rozmów REC
– wirtualny faks Fax2Mail oraz Mail2Fax
– dynamiczny fax – przekazanie połączenia na odbiornik faksów Forward2Fax


W zależności od liczby obsługiwanych abonentów oraz wymagań klienta, ustalamy architekturę systemu VoIP – ilość serwerów oraz pełnione przez nie funkcje. Platformą sprzętową są wydajne serwery HP lub Dell (w wersji RACK lub wolno stojące). Punkt styku z siecią PSTN realizujemy w oparciu o interfejsy ze sprzętowymi tłumikami echa.Dell - Poweredge z systemem VoIP


OpenVisor, to aplikacja zarządzająca platformą OpenCom, dostępna poprzez przeglądarkę stron internetowych. Szybko i prosto zarządzasz usługami abonentów.
– pełne możliwości aranżacyjne platformy
– łatwe zarządzanie kontami i usługami abonenckimi
– przeglądanie billingu i export do plików csv oraz pdf
– graficzne statystyki zajętości łączy do operatorów nadrzędnych
– implementacja i zarządzanie komunikatami słownymi użytkownika
– nagrywanie rozmów, przeglądanie i filtrowanie plików z nagraniami
– monitoring serwerów wchodzących w skład platformy
– monitoring terminali abonenckich
– provisioning terminali

Platformy VoIP - oprogramowanie OpenCom


Dostarczane przez nas oprogramowanie nie jest licencjonowane ilością abonentów, łączy czy rekordów CDR. Ponadto otrzymujesz pełen dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, na każdy serwer wchodzący w skład platformy OpenCom.


Na dostarczoną platformę komunikacyjną OpenCom udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis i wsparcie techniczne.