Wyniesienie linii analogowej po IP

Czasami zachodzi potrzeba instalacji zakończenia linii analogowej w miejscu, w którym jest sieć Ethernet, natomiast nie ma infrastruktury sieci telefonicznej. W takim przypadku z pomocą przychodzi technologia VoIP. W przykładzie użyliśmy bramek Cisco: SPA3102 oraz PAP2T. Zamiast bramki PAP2T można też zastosować Cisco SPA2102.

 

 

Jeżeli wyniesioną linią analogową jest linia z centrali PBX, należy pamiętać, że funkcja FLASH nie jest obsługiwana, zatem transfer połączenia musi odbywać się poprzez kod DTMF. Poniżej umieściliśmy przepis aranżacji dla każdego z terminali.

 

Cisco SPA3102 (adres IP: 192.168.1.118)
Proxy and Registration
Register: no
Make Call Without Reg: yes
Ans Call Without Reg: yes
User ID: SPA3102

Sekcja Dial Plans
Dial Plan 1: (xx.)
Dial Plan 2: (S0:PAP2T@192.168.1.120:5060)

VoIP-To-PSTN Gateway Setup
VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
VoIP Caller Auth Method: none
One Stage Dialing: yes
Line 1 VoIP Caller DP: 1
VoIP Caller Default DP: 1

PSTN-To-VoIP Gateway Setup
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: yes
PSTN Caller Auth Method: none
PSTN Ring Thru Line 1: no
PSTN CID For VoIP CID: yes
PSTN Caller Default DP: 2

FXO Timer Values (sec)
VoIP Answer Delay: 0
PSTN Answer Delay: 3

 

Cisco PAP2T (adres IP: 192.168.1.120)
Proxy and Registration
Register: no
Make Call Without Reg: yes
Ans Call Without Reg: yes
User ID: PAP2T

Dial Plan
Dial Plan: (S0<:SPA3102@192.168.1.118:5061)
Enable IP Dialing: yes