Budżetowe CallCenter

Telefoniczna obsługa klienta to ważny kanał komunikacyjny pomiędzy przedsiębiorcą a jego klientem. Przy obecnej formie i poziomie konkurencyjno …

Nowe wersje aplikacji

Jedną z podstawowych zalet architektury produktów z serii OpenCom jest stały rozwój,  udoskonalanie i wdrażanie nowych funkcjonalności w kolej …