POZIOM 7 przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym

Z dniem 27 lipca 2011 roku, decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, staliśmy się przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.
W rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych widniejemy pod numerem 9643.