Integracja z PLI CBD

Poszerzyliśmy naszą ofertę o oprogramowanie pozwalające na integrację z PLI CBD. Integracja, zgodnie z wymogami UKE, polega na wysyłaniu w cyklu dobowym i miesięcznym informacji o danych teleadresowych Państwa abonentów oraz obsłudze numerów przeniesionych (usługa Number Portability). Sposób pobierania danych o abonentach ustalamy na poziomie wdrożenia oprogramowania.

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych – PLI CBD została zbudowana przez UKE celem usprawnienia funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (z wykorzystaniem numerów alarmowych, w tym 112) oraz usprawnienia procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do podłączenia swoich systemów informatycznych do systemu PLI CBD.