Nowości w CloudPBX

Podążając za ciągłym rozwojem, który jest przewodnim motywem działania Poziom7, w ostatnim czasie nasz serwis publicznej centrali CloudPBX przeszedł gruntowną przemianę. Zmodernizowany został panel klienta, który obecnie prezentuje wiele informacji w atrakcyjnej formie, umożliwia zarządzanie kosztami centrali oraz pozwala na aktywację i deaktywację usług.

layout

Równocześnie zaktualizowane zostało oprogramowanie zarządzające centralami telefonicznymi – PBXVisor do wersji 2.x. Odświeżony interfejs użytkownika pozwala na jeszcze bardziej intuicyjne zarządzanie centralą, a mechanizmy monitoringu w trybie on-line dają możliwości ciągłej obserwacji stanu centrali i linii telefonicznych.

layout

Zastosowane zmiany rozwojowe jeszcze bardziej zachęcają do migracji w stronę usług telekomunikacyjnych w chmurze udostępnianych przez Poziom7.

Szczegóły dostępne pod adresem projektu CloudPBX: http://www.cloudpbx.pl