Nowe Centrum Monitoringu dla systemów OpenCom

Poziom 7 uruchomił nowoczesne Centrum Monitoringu, które realizuje całodobowy nadzór nad systemami telekomunikacyjnymi i centralami OpenCom. Monitoring obejmuje szereg parametrów pracy central, istotnych pod względem bezpieczeństwa i stabilności działania usługi. Dzięki bieżącej aktualizacji danych, system umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu, ostrzega o krytycznych sytuacjach, jak również pozwala na wczesne reagowanie w przypadku zaobserwowanych zdarzeń ostrzegawczych. Dzięki analizie dostarczonych informacji, operator może zapewnić poprawne skalowanie systemu VoIP, a tym samym zapewnić wysoką i niezawodną jakość świadczonej usługi.
Procedury pracy monitoringu obejmują również wczesne wykrywanie prób nieautoryzowanego dostępu, a także ostrzeganie przy nadmiernym wzroście ruchu, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa centrali.

Projekt Centrum Monitoringu został zrealizowany w ramach rozbudowy pakietu usług firmy Poziom 7.