Terminal PAP2T i funkcja „Flash”

Transfer połączenia (CT), to jedna z podstawowych usług systemów PBX, zatem jest też dostępna na platformie OpenComPBX. Realizacją usługi zajmuje się terminal końcowy, dlatego jego konfiguracja jest niezbędna.

Terminal PAP2T ma tę zaletę, że współpracuje z dowolnym telefonem analogowym, posiadającym funkcję wybierania tonowego i jest bardzo popularny. Niekiedy występuje niegodność czasu trwania Flash-a na telefonie i terminalu, co skutkuje brakiem usługi „transferu połączenia”. Poniżej umieściliśmy wartości Flash-a dla prawidłowej współpracy z większością aparatów telefonicznych.

Konfiguracja terminala PAP2T dla czasu Flash-a: 80-500ms
Regional-> Control Timer Values (sec)-> Hook Flash Timer Min: .08
Regional-> Control Timer Values (sec)-> Hook Flash Timer Max: .5

Należy jeszcze pamiętać, o aktywacji usługi CT dla każdej linii na terminalu PAP2T:
Line 1 -> Supplementary Service Subscription -> Unattn Transfer Serv: Yes
Line 1 -> Supplementary Service Subscription -> Attn Transfer Serv: Yes
Line 1 -> Supplementary Service Subscription -> Three Way Call Serv: Yes