Usługa OCB UC

Na platformie OpenCom, uruchomiliśmy usługę OCB UC – dynamiczny dyskryminator. Abonent z poziomu aparatu może aktywować jeden z 9 dostępnych dyskryminatorów dla realizacji połączeń wychodzących.