Stream Communications

Właśnie zakończyliśmy wdrożenie platformy operatorskiej OpenCom w firmie Stream Communications, która jest jednym z większych operatorów kablowych w Polsce. Platforma składa się z kilku serwerów, wraz z systemem redundancji. Ponadto podczas wdrożenia dokonaliśmy integracji platformy z systemem billingowym oraz systemem provisioning-u modemów kablowych.

Duży wkład przy powstawaniu projektowaniu platformy mieli pracownicy Stream, skutkiem czego stworzyliśmy rozwiązanie „szyte na miarę” dla klienta.