Sąd Okręgowy w Warszawie

Do grona klientów Poziom7 dołączył Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym uruchomiony został system telekomunikacyjny oparty na technologii OpenCom. System przejął część funkcjonalności dotychczasowej centrali, rozbudowując jednocześnie zakres narzędzi o telefonię VoIP, Contact Center, rejestrację rozmów, mostek wideokonferencyjny oraz obsługę operatorskich punktów styku.

Wdrożony mechanizm ContactCenter usprawnił pracę konsultantów oraz ułatwił dostęp do informacji dla petentów. Zaawansowane narzędzia monitoringu pozwoliły również na badanie i pomiar dostępności  oraz zoptymalizowały zarządzanie zasobami, co skutkuje zwiększeniem zadowolenia petentów z obsługi telefonicznej.

OpenComPBX stanowi dla Sądu Okręgowego znakomitą bazę dla migracji i rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku telefonii IP, zachowując na czas migracji możliwość wykorzytania istniejącej centrali i analogowej sieci telekomunikacyjnej. Dzięki takiej polityce, instytucja uchroniła się przed dużymi jednorazowymi nakładami finansowymi zapewniając sobie jednocześnie możliwość rozbudowy części VoIP.