Sąd Okręgowy w Krośnie

Koniec roku zaowocował wdrożeniem przez naszego partnera – firmę Telnix – platformy komunikacyjnej OpenComPBX w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Dzięki naszej autorskiej technologii wirtualnych central PBX, system OpenComPBX obsługuje także niezależne podmioty – Sąd Rejonowy w Krośnie oraz Sąd Apelacyjny. Podczas wdrożenia wykorzystano system provisioning-u do automatycznej konfiguracji bram FXS oraz telefonów IP. OpenComPBX obsługuje także bramofony, które są dodatkowo zintegrowane z systemem kontroli dostępu.