Provisioning terminali VoIP

Czym jest termin provisioningu w kontekscie systemu Voice Over IP?

Termin ten określa nic innego, jak centralną dystrybucję oprogramowania terminali abonenckich. W czasach telefonii analogowej, terminal abonencki był użądzeniem pasywnym, nie wymagającym dodatkowej konfiguracji oprócz regulacji głośności dzwonka. Telefonia cyfrowa bazująca na protokole TCP/IP wprowadziła konieczność konfiguracji urządzeń abonenckich w zakresie adresacji IP, aranżacji linii, dialplanów. Inteligentne terminale realizują dziś dziesiątki zaawansowanych usług abonenckich, takich jak transfery, konferencje, usługi poczty głosowej, gorące klawisze, interkomy, książki adresowe, usługi katalogowe a nawet prezentację pogody na wyświetlaczu. Usługi można by wymieniać bardzo długo, ponieważ producenci aparatów prześcigają się w pomysłowości chcąc uatrakcyjnić swoje produkty.
Oczywiście każda z tych usług powinna zostać wcześniej skonfigurowana do poprawnej pracy. Jeśli dysponujemy kilkoma terminalami, ręczna konfiguracja nie powinna sprawić problemu, ponieważ aparaty posiadają przeważnie wygodny interface konfiguracyjny dostępny z poziomu przeglądarki webowej.
Jak wyglądała by jednak praca administratora, zarządzającego setkami aparatów w dużej firmie? Wiadomym jest, że jednym z najczęstrzych przyczyn problemów w IT są błędy ludzkie, o co nie jest trudno przy dużej ilości urządzeń, często pracujących w środowisku heterogenicznym.
Z pomocą w takim przypadku przychodzi system centralnej dystrybucji oprogramowania terminali abonenckich – rzeczony provisioning. Większość obecnie dostępnych na rynku urządzeń abonenckich VoIP umożliwia zdalną konfigurację poprzez pobieranie plików konfiguracyjnych dla właściwego urządzenia. Dzięki odpowiednim narzędziom administrator może zarządzać terminalami utrzymując spójność konfiguracyjną całej sieci VoIP.

Aby skorzystać z dobrodziejstwa centralnej dystrybucji oprogramowania, należy utworzyć pliki konfiguracyjne specyficzne dla danego typu terminala oraz konkretnego egzemplarza. Zwykle terminale identyfikowane są za pomocą adresu MAC, tak więc dla każdego terminala powinien powstać indywidualny plik provisioningu. Oczywiście ręczne tworzenie plików zatraca sens całego rozwiązania. Dzięki mechanizmom wbudowanym w centralę OpenCom PBX, po założeniu linii abonenckiej i wybraniu typu terminala, plik provisioningu generowany jest automatycznie bez konieczności wykonywania dodatchowych operacji ze strony administratora. Wszystkie informacje wymagane do uruchomienia terminala zostaną automatycznie przeniesione do pliku konfiguracyjnego. Pozostaje jedynie podłączyć terminal i spokojnie czekac na pobranie przez niego nowej konfiguracji. Centrala OpenCom PBX pozwala na monitorowanie statusu pobrań, a w razie potrzeby umożliwia wymuszenie odświerzenia konfiguracji terminala.

Producenci urządzeń VoIP zadbali o wygodę administratora, który konfigurując odpowiednio serwer DHCP może w zasadzie nie zagłębiać się w jakąkolwiek ręczną parametryzację. Odpowiednie opcje w serwerze DHCP powinny zawierać wskazanie na serwer provisioningu, dzięki czemu nowy terminal, rozpakowany prosto z pudełka i podłączony do sieci automatycznie pobierze właściwą konfigurację.

Nie trudno zgadnąć, jak wiele pracy oszczędza możliwość centralnego zarządzania terminalami nie tylko w przypadku instalacji nowych terminali. Zmiana opisów linii, usług, generowanie książek adresowych nie wymaga ręcznej rekonfiguracji terminala. Po zmianie parametrów w centrali, terminal sam w ustalonym przedziale czasu pobierze nowe dane i zaktualizuje własne oprogramowanie. Budowanie sieci VoIP na bazie różnego typu i rodzaju aparatów również nie stanowi problemu, gdyż całość konfiguracji ogranicza się do wybrania typu terminala obsługującego daną linię, oraz wpisania jego adresu MAC. Centrala OpenCom PBX wspiera najbardziej popularne terminale na rynku,a wbudowane mechanizmy pozwalają na adaptację plików konfiguracyjnych do kolejnych typów terminala.

Terminale standardowo obsługiwane przez OpenCom PBX:
– Cisco SPA3xxx,SPA5xx,SPA8xxx, SPA9xxx, PAP2T
– Yealink SIP-Txx
– Grandstream GXW4xx, GXP1xx, GXP2xx, GXV3xxx
– Cisco 7912

Powyższe aparaty są najczęściej spotykanymi urządzeniami, jednak baza obsługiwanych telefonów jest stale powiększana i dostosowywana do potrzeb rynku i klientów.