Planowanie połączeń automatycznych

Nowoczesne struktury biznesowe coraz częściej wymuszają stosowanie niestandardowych metod komunikacji i przekazywania informacji. Dotyczcasowy, standardowy model działania centrali, przewidywał zestawianie połączeń na żądanie abonenta A.
Obecnie coraz częściej jednak, wykorzystuje się mechanizmy połączeń automatycznych, wysyłania masowych komunikatów lub rozgłaszania sygnałów i informacji.
W centrali OpenComPBX funkcjonalność taką oferuje planner połączeń automatycznych, który umożliwia zestawianie połączeń pomiędzy urządzeniem logicznym centrali a listą numerów abonenckich. Każde zadanie może być inicjowane o wybranych porach dnia, w przedziałach czasowych lub na żądanie. W każdej chwili operator może uzyskać informacje o statusie zadania, ilości połączeń zrealizowanych, oraz stanie poszczególnych zadań.
Planner umożliwia sterowanie ilością jednoczesnych połączeń, aby zadanie mogło być realizowane w trybie równoległym, lub pojedynczym. Wykorzystanie urządzeń logicznych jako abonenta źródłowego, pozwala na budowanie rozmaitych zadań połączeń, począwszy od prostych komunikarów, poprzez kampanie połączeń wychodzących, skończywszy na zaawansowanych drzewach IVR, przewidujących interaktywne działanie i kolekcjonowanie informacji. Łatwo wyobrazić sobie możliwości zastosowania takiego rozwiązania:

1. Rozgłaszanie komunikatów alarmowych:
KomunikatyAlalrmowe

Połączenia zainicjowane jednocześnie do wszystkich abonentów wewnętrznych centrali. Po zgłoszeniu syntezator mowy może przekazać komunikat o konieczności opuszczenia bydynku

2. Zaproszenie do konferencji

Konferencja

Na godzinę 13.00 zaplanowana jest konferencja z udziałem wielu abonentów. Planner pozwala na zestawienie połączeń z abonentami o wybranej godzinie. Po wygłoszeniu zapowiedzi o zaproszeniu do konferencji, wszystkie połączenia zostaną skierowane jednocześnie do pokoju konferencyjnego.

3. Wysyłanie informacji masowej

GromadzenieDanych

W takiej formie można wysłać do kontrahenta przypomnienie o zaległej fakturze, informację o specjalnym rabacie. Wybranego dnia w podanych godzinach rozpoczyna się kampania wychodząca, Połączenia jednoczesne mogą zostać ograniczone w taki sposób, aby nie blokować łączności na trakcie PSTN.

4. Połączenia seryjne

Seryjne

Mechanizm może zostać wykorzystany do kolejnego zestawiania połączeń pomiędzy konsultantem a numerami zapisanymi w lście. Połączenia następują kolejno jedno po drugim.

5. Kampanie połączeń wychodzących

KampanieWychodzace

Połączenia zestawiane są pomiędzy kolejką obsługiwaną przez agentów, a listą numerów. Rozwiązanie takie pozwala na równomierne rozłożenie połączeń w kampanii wychodzącej pomiędzy pracujących konsultanów.

6. Ankietowanie

Ankietowanie

Dzięki wykorzystaniu niestandardowych planów jako żródła połączenia, istnieje mozliwość budowania zaawansowanych systemów interaktywnych, które poprzez wykorzystanie syntezatorów mowy i sygnalizację DTMF lub ASR (rozpoznawanie mowy), pozwalają na zbieranie informacji.

 

Mechanizm planowania połączeń automatycznych jest kolejnym modułem fukcyjnym w centrali OpenComPBX, podnoszącym standard rozwiązania na wyższy poziom.