Nowe usługi na platformie OpenComPBX

Do tej pory użytkownicy platformy OpenComPBX lub PBXserver mogli tworzyć własne zapowiedzi słowne za pomocą syntezatora mowy lub wgrywać pliki dźwiękowe wav bezpośrednio ze swojego komputera. Wychodząc na przeciw naszym klientom uruchomiliśmy mechanizm IVR, który pozwala nagrywać zapowiedzi z poziomu terminala abonenckiego. Po zakończeniu nagrywania, nowa zapowiedź jest widoczna w sekcji „Zapowiedzi” i dostępna przy tworzeniu menu głosowych.

Przechwytywanie połączeń w grupie to już za mało. Aktualizacja daje możliwość przechwytywanie połączeń trafiających tylko na konkretny numer.

W obiektach o podwyższonym ryzyku (zakłady produkcyjne, elektrociepłownie, itp.) występują zaawansowane systemy dyspozytorskie. Systemy takie zapewniają łączność koordynatorom odpowiedzialnym za procesy produkcyjne oraz bezpieczeństwo w przypadku sytuacji alarmowych. Często wykorzystywaną usługą w takich sytuacjach jest wejście do rozmowy na trzeciego. Teraz wejście na trzeciego jest dostępne także na platformach OpenComPBX oraz PBXserver.