Kulczyk Holding S.A.

Rozwiązania serii OpenCom to produkty, które znakomicie spisują się zarówno w małych instalacjach, jak i w dużych przedsięwzięciach telekomunikacyjnych. Zalety naszych rozwiązań doceniła grupa Kulczyk Holding S.A, która stawiając wysokie wymagania, wybrała  platformę OpenComPBX HD jako docelowe rozwiązanie telekomunikacyjne w swoich spółkach. Na potrzeby wdrożenia opracowano projekt obejmujący unifikację usług telefonicznych w jednostkach lokalnych i wyniesionych zarówno w kraju, jak i w placówkach zagranicznych.

Wdrożenie poprzedziły szczegółowe, wielomiesięczne testy i audyty, w trakcie których  platforma OpenComPBX HD świadczyła usługi komunikacyjne tylko dla spółki córki – firmy Polenergia S.A. W tym czasie jej funkcjonalność poddawana była testom porównawczym z funkcjonalnością oprogramowania komunikacyjnego firm Cisco oraz Microsoft.

System produkcyjny, uruchomiony w grudniu 2012 roku,  obejmuje obsługę punktów styków z operatorami nadrzędnymi w różnych technologiach transmisji. Centrala przejęła obsługę komutacji i provisioning wszystkich aparatów w firmach Polenergia S.A. oraz Kulczyk Holding S.A. Dzięki wbudowanemu mostkowi VC, obsługa wideokonferencji została zintegrowana z  platformą OpenComPBX HD. Stabilność oraz wysoką dostępność rozwiązania zapewniają moduły redundantne pracujące w trybie gorącego backupu.

Dzięki zaangażowaniu Poziom7, partnerów i kadry KH S.A., wdrożenie przebiegło zgodnie z harmonogramem, a wszystkie cele zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Cieszymy się, że nasze doświadczenia mogą służyć w tworzeniu rozwiązań  służących rozwojowi biznesu w skali międzynarodowej.