Kogeneracja S.A.

W październiku Poziom7 zakończył wdrożenie platformy OpenComPBX w Zespole Elektrowni Wrocławskich – Kogeneracja S.A.  Wdrożenie to było szczególnie wymagające, z uwagi na zastosowanie rozwiązań Voice Over IP w obiekcie przemysłowym, w którym komunikacja ma strategiczne znaczenie. Wymiana informacji pomiędzy ośrodkami zarządzania a liniami technologicznymi jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, dlatego stosowane rozwiązania telekomunikacyjne muszą spełniać szczególe wymagania jakościowe. Zastosowanie systemów OpenCom jako rdzenia środowiska telekomunikacyjnego jest dowodem wysokiej jakości rozwiązań projektowanych przez Poziom7. Zastosowanie mechanizmów wielopoziomowej redundancji systemów i łączy zapewnia ciągłą łączność bez względu na niedostępność poszczególnych węzłów systemu. Istotnym elementem wdrożenia była konieczność zintegrowania istniejącej infrastruktury z nowo zaprojektowaną częścią VoIP przy zachowaniu wysokiego stopnia dostępności usługi. Oprócz wdrożenia nowych funkcjonalności i usług sieciowych odzwierciedlono działanie dotyczasowych mechanizmów w zakresie systemów dyspozytorskich i konferencyjnych.

Wdrożenie przebiegło zgodnie z harmonogramem i zakończyło się produkcyjnym uruchomieniem systemu.