Gemini Internet oraz ISTS

Początkiem 2011 roku zakończyliśmy wdrożenie platformy operatorskiej OpenCom, która z powodzeniem świadczy usługę transmisji audio dla dwóch operatorów ISP – firm Gemini Internet oraz ISTS Sp. z o.o.

Platforma OpenCom współpracuje z operatorami nadrzędnymi poprzez tradycyjne łącza E1 w sygnalizacji SS7 oraz trakty IP w sygnalizacji SIP. Właściciele platformy pozyskują również klientów biznesowych, oferując im usługę wirtualnej centrali PABX.