Panel abonencki

Panel abonencki to część oprogramowania PBXVisor, zapewniający funkcjonalność CTI w systemach OpenCom PBX. Za pośrednictewm panelu, abonenci uzyskują dostęp do odczytu informacji o stanie aparatu, kolejek, połączeń, billingów, a także do konfiguracji parametrów oraz wykonywaniu operacji połączeń i transferów.  Dzięki modularnej budowie,  panel umożliwia łatwą konfigurację wyglądu i zakresu  funkcjonalności, oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Po odpowiedniej konfiguracji panel może służyć jako zaawansowana konsola systemowa dla operatora centrali, pulpit informacyjny dla operatora ContactCenter lub konfigurator usług abonenta.

Aplikacja oparta jest na technologii Web, tak więc umożliwia łatwy dostęp z dowolnego komputera, tabletu, telefonu z zainstalowaną przeglądarką HTML5 oraz dostępem do internetu. Łatwo wyobrazić sobie korzyści z możliwości włączenia przeadresowania telefonu na komórkę lub wysłania faksu będąc poza biurem.

 

Zrzut ekranu z 2013-07-03 14:18:57

W skład panelu wchodzą moduły:

  • Dialer

Moduł dialera pozwala na wprowadzanie numeru telefonu z poziomu klawiatury ekranowej, lub poprzez kopiowanie i wklejanie numeru bezpośrednio do okienka dialogowego. Rozwiązanie takie ułatwia zestawianie połączeń w przypadku operowania listami numerów zapisanymi w komputerze i eliminuje konieczność przepisywania numeru na klawiaturze telefonu.

  • Konsola

Moduł konsoli odpowiada fizycznym konsolom aparatów systemowych. Pojedyncza konsola umożliwia skonfigurowanie do 20 numerów wewnętrznych, których stan będzie sygnalizowany za pomocą kontrolek. Dodatkowo kliknięcie na wybraną pozycję konsoli umożliwi zestawienie połączenia, lub wykonania transferu w trakcie rozmowy. Aplikacja umożliwia wstawianie wielu konsol, umożliwiając tym samym rozbudowę ilości monitorowanych telefonów.

  • Billing

Moduł billingu umożliwia podgląd połączeń wychodzących i przychodzących zalogowanego abonenta, a także daje dostęp do danych archiwalnych. Moduł działa dynamicznie, więc po każdej zakończonej rozmowie pojawia się informacja o wykonanym połączeniu

  • Kolejka

Moduł kolejek jest narzędziem dla agentów pracujących w grupach roboczych. Moduł umożliwia zalogowanie lub wylogowanie agenta z kolejki, oraz zatrzymanie przyjmowania połączeń – pauza. Pola informacyjne wyświeltają ilość odebranych połączeń, a także ilość połączeń oczekujących w danej chwili na połączenie z operatorem. Dodatkowa lista wyświetla ostatnio odebrane połączenia z informacją o czasie trwania rozmowy oraz pozycji rozmówcy w kolejce.  Pojedynczy moduł prezentuje informacje o jednej kolejce, jednak aplikacja umożliwia dodawanie wielu modułów dla różnych kolejek.

  • Faks

Moduł faksu umożliwia nadawanie faksów bezpośrednio z komputera abonenta. Po wpisaniu numeru faksu docelowego, oraz załadowaniu na serwer pliku faksu w formacie PDF, abonent otrzymuje informację na podany adres e-mail o stanie zatania i statusie wysyłki.

  • Usługi Abonenckie

Moduł usług pozwala na konfigurację usług abonenckich centrali PBX. Konfiguracja obejmuje wszystkie typy przeadresowań, usługi DND, CLIR, włączanie faksu na żądanie oraz maszyny faksowej, a także włączenie nagrywania wszystkich rozmów abonenta.

Aplikacja panelu umożliwia łatwą aranżację modułów na powierzchni wirtualnego pulpitu w taki sposób, aby użytkownik mógł łatwo dostosować wygląd i funkcjonalność do własnych potrzeb. Znakomicie pracuje również z ekranami dotykowymi, dzięki czemu prosty tablet można przekształcić w zaawansowane centrum dyspozytorskie z wieloma konsolami systemowymi, a wykonanie przeadresowania z poziomu telefonu komórkowego nie będzie  żadnym problemem.