Usługi telekomunikacyjne, to szczególny rodzaj usług, które wymagają dużej stabilności i niezawodności działania. Mimo stosowania wielu mechanizmów ograniczających skutki awarii (redundancje sprzętowe, klastry), system telekomunikacyjny wymaga stałego nadzoru i szybkiej reakcji na zaistniałe problemy. Poziom7 oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie obsługi i monitoringu platform OpenCom. W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania i zminimalizowania następstw awarii, uruchomiliśmy centralny system całodobowego monitoringu OpenComCenter24.


Centrum monitoringu analizuje dane działania central pod kątem wszystkich istotnych parametrów pracy, uwzględniając analizę sieci IP, stan sprzętowy maszyn, poziom wydajności, stan zajętości traktów. Analizie podlegają również urządzenia abonenckie, nieautoryzowane próby dostępu do systemu, a także wszelkie anomalie ruchu i odstępstwa od zdefiniowanych wzorców. Dzięki stałej kontroli parametrów pracy centrali w trybie 24/7, technicy Poziom7 mogą szybko i skutecznie eliminować nieprawidłowości, zwykle zanim doprowadzą one do niedostępności usługi.


Usługa wsparcia przewiduje również gromadzenie i przechowywanie aktualnych kopii konfiguracyjnych systemów. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość szybkiego odtworzenia systemu, który uległ awarii lub zniszczeniu.

Screen Shot 2013-02-26 at 11.01.06


Systemy oparte o technologię VoIP, świadczące usługę za pomocą sieci publicznej, zwykle niosą za sobą ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Platformy OpenCom są zaprojektowane z uwzględnieniem wysokich standardów zachowania bezpieczeństwa. Nad ochroną czuwa zestaw mechanizmów ograniczających próby nieautoryzowanego dostępu, a wszelkie sytuacje wynikające z niepożądanych działań są monitorowane i raportowane. Zachowując odpowiednią politykę bezpieczeństwa, operator ma gwarancję utrzymania systemu odpornego na ataki.